ทช.ดีเดย์ ก.ค. 65 เริ่มตอกเข็ม “สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์” ลุยแก้คอขวดถนนราชพฤกษ์

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ทช.เร่งประมูลก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ งบ 1,200 ล้านบาท ปักหมุดเข้าพื้นที่เริ่มก่อสร้าง ก.ค. 2565 แก้คอขวดถนนราชพฤกษ์

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช.เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 1,200 ล้านบาท เป็นงบผูกพัน 3 ปี (2565-2567) ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะสามารถเริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างได้ในเดือนกรกฎาคม 2565

โดยโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี มีลักษณะการก่อสร้างเป็นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทางบนทางขนานถนนราชพฤกษ์ ซึ่งโครงสร้างเสาและโครงสร้างส่วนบนจะเป็นโครงสร้างเหล็ก เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบต่อการจราจรบนถนนราชพฤกษ์ให้น้อยที่สุด โดยมีจุดเริ่มต้นงานก่อสร้างประมาณ กม.ที่ 12+850 และไปสิ้นสุดงานก่อสร้างประมาณ กม.ที่ 15+100 สะพานฝั่งทิศตะวันออกยาวประมาณ 2.1 กิโลเมตร และสะพานฝั่งทิศตะวันตกยาวประมาณ 1.9 กิโลเมตร

ทั้งนี้ จากอัตราการเจริญเติบโตของการใช้ที่ดินในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะถนนราชพฤกษ์ที่มีปริมาณการจราจรมากถึง 70,000 คันต่อวัน ทำให้ถนนราชพฤกษ์ไม่สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่หนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วน ส่งผลให้ประสิทธิภาพของถนนราชพฤกษ์ลดลง เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบริเวณสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ที่ยังมีสภาพเป็นคอขวดมีการจราจรติดขัด เนื่องจากเขตทางไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างทางขนานในรูปแบบทั่วไปได้

ทช.ได้กำหนดรูปแบบสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ให้อยู่ในเขตทางเดิมซึ่งจะสามารถลดปัญหาสภาพคอขวดและการจราจรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะแก้ไขปัญหาการจราจร เพิ่มประสิทธิภาพบนทางขนานถนนราชพฤกษ์ทั้งสองฝั่ง เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของกระทรวงคมนาคม เชื่อมโยงโครงข่ายพื้นที่จากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดนนทบุรีได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business